تور دبی

توضیحات تور

پرواز ایران ایر تور

اقامت هتل با صبحانه

ویزا مسافرتی

بیمه مسافرتی

مدارک لازم:

اسکن کارت ملی جدید- اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار-عکس پشت زمینه سفید

(تمام رخ جدید پشت زمینه سفید) اسکن شناسنامه

**هزینه مالیات هتل به عهده مسافر می باشد.**

اطلاعات سفر

عنوان

تور دبی

هزینه

متوسط(وسط)

سطح سختی

متوسط(میانگین)

شرکت های هواپیمایی

Iran Air Tours

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
17270000 تومان
19580000 تومان
17270000 تومان
18520000 تومان
10990000 تومان
دیره
17270000 تومان
19580000 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
دیره
ORCHID
3
B.B
17600000 تومان
20240000 تومان
17600000 تومان
18920000 تومان
10990000 تومان
دیره
17600000 تومان
20240000 تومان
17600000 تومان
19580000 تومان
10990000 تومان
دیره
18590000 تومان
22220000 تومان
18590000 تومان
20900000 تومان
10990000 تومان
دیره
18590000 تومان
22220000 تومان
18590000 تومان
20240000 تومان
10990000 تومان
دیره
19250000 تومان
23540000 تومان
19250000 تومان
20440000 تومان
10990000 تومان
دیره
19250000 تومان
23540000 تومان
19250000 تومان
21230000 تومان
10990000 تومان
دیره
19450000 تومان
23940000 تومان
19450000 تومان
22750000 تومان
10990000 تومان
دیره
19910000 تومان
24860000 تومان
19910000 تومان
21890000 تومان
10990000 تومان
دیره
20240000 تومان
25520000 تومان
20240000 تومان
21890000 تومان
10990000 تومان
دیره
20240000 تومان
25520000 تومان
20240000 تومان
0 تومان
0 تومان
شیخ زاید
20900000 تومان
26840000 تومان
20900000 تومان
24200000 تومان
10990000 تومان
شیخ زاید
21230000 تومان
27500000 تومان
21230000 تومان
23210000 تومان
10990000 تومان
دیره
21230000 تومان
27500000 تومان
21230000 تومان
0 تومان
0 تومان
شیخ زاید
21890000 تومان
28820000 تومان
21890000 تومان
23080000 تومان
10990000 تومان
شیخ زاید
22220000 تومان
29480000 تومان
22220000 تومان
24860000 تومان
10990000 تومان
شیخ زاید
GEVORA
4
B.B
22480000 تومان
30010000 تومان
22480000 تومان
25060000 تومان
10990000 تومان
شیخ زاید
V HOTEL
5
B.B
22880000 تومان
30800000 تومان
22880000 تومان
0 تومان
0 تومان
شیخ زاید
22880000 تومان
30800000 تومان
22880000 تومان
0 تومان
0 تومان
شیخ زاید
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

0 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22220000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

19250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23540000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

19250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23940000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

19450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

22750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

19910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25520000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26840000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21230000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21230000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28820000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29480000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22480000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30010000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زاید
توضیحات

برنامه سفر

1

تور دبی ویژه بهار 1403

نرخ کودک زیر دو سال 1.990.000 تومان

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به هر سوال شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02142059 – ساعت 8:30 تا 18:30

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس :

جزیره کیش- فاز 7 بلوار امیر کبیر- بلوار صدف ts102s- طبقه 3- واحد 13

شماره تماس : 02142059
ایمیل : INFO@HOURGASHT.COM

دیدگاه مسافران