اطلاعات دهلی + آگرا + جیپور
کشور هند
دین چند ادیان
جمعیت 0
زبان رسمی چند زبان
آب و هوا گرم
میانگین دما 0
سطح قیمت 0