اطلاعات ژاپن
کشور ایران
دین #
جمعیت 0
زبان رسمی #
آب و هوا #
میانگین دما 0
سطح قیمت #

مجمع الجزایر ژاپن کشوری جزیره ای در آسیای شرقی واقع در شمال غربی اقیانوس آرام است. ژاپن از شمال با روسیه ،از غرب از دریای ژاپن با چین ،کره ی شمالی و جنوبی مرز آبی دارد ، ژاپن یکی از قدرت های اصلی اقتصادی جهان و سومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص  داخلی است.کشور ژاپن عضو سازمان ملل متحد ، جی 4 ،جی 8 و  APEC است . ژاپن با جمعیتی در حدود صد
و بیست میلیون نفر ،یازدهمین کشور پر جمعیت جهان است ،توکیو پایتخت ژاپن با بالغ بر سیزده میلیون نفر جمعیت از بزرگترین و گرانترین پایتخت های جهان است…