اطلاعات ماکاسار
کشور اندونزی
دین بودایی
جمعیت 1334090
زبان رسمی اندونزیایی
آب و هوا معتدل و مرطوب
میانگین دما 26
سطح قیمت ارزان