اطلاعات سان سیتی
کشور افریقای جنوبی
دین -
جمعیت 0
زبان رسمی انگلیسی - آفریقایی
آب و هوا مدیترانه ای
میانگین دما 0
سطح قیمت -

شهر سان سیتی افریقای جنوبی