اطلاعات لنکاوی - تور ارزان لنکاوی
کشور مالزی
دین مسلمان و بودایی
جمعیت 0
زبان رسمی مالزیایی
آب و هوا شرجی و مرطوب استوایی
میانگین دما 0
سطح قیمت -

لنکاوی | تور ارزان مالزی

لنکاوی یکی از شهرهای مالزی مورد استفاده در تورهای ترکیبی مالزی همانند کوالالامپور-لنکاوی و کولالامپور-پنانگ . این شهر فقط بصورت ترکیبی با کوالالامپور بعنوان پایتخت مالزی امکان تورگردی دارد. یعنی تور ارزان کوالالامپور در کنار تور ارزان لنکاوی