درباره ما

عازم کجا هستید؟
هیچ فرقی نمی‌کند. این حق شماست که سفری باکیفیت، آسان و مطمئن را تجربه کنید


شرکت هورگشت با بهره گیری دانش و تجربه جهانی و بهره مندی از مدیران و کارشناسان متخصص در زمینه های مختلف مرتبط با تفریح و گردشگری کشور و نیز خدمات بازرگانی مرتبط فعالیت داشته و تاکنون با راه اندازی و مدیریت تاسیسات گردشگری و تاکید بر آموزش مداوم منابع انسانی ، از خود کارنامه ای موفق برجای گذاشته است